Gedreven door

technologische innovatie

Smartup ondersteunt en ontzorgt corporates op het gebied van startup en scaleup ontwikkeling. Dit kan op verschillende manieren; van het volledig aansturen van een project tot het uitvoeren van specifieke deelopdrachten zoals een haalbaarheidsstudie, locatieonderzoek, due diligence onderzoek of een business case opzetten.

Binnen organisaties ontstaan vaak nieuwe initiatieven die vanuit lab en pilot naar demo schaal overgaan, waarna de grote stap moet worden genomen om het product op grote schaal te produceren en succesvol in de markt te zetten.

Als nieuwe initiatieven teveel afwijken van de core business van de organisatie, kunnen bestaande werkwijzen en procedures een remmende werking hebben. Innovatietrajecten hebben vaak veel meer baat bij een dynamische werkwijze of “startup mentaliteit” waarbij snelheid en wendbaarheid een cruciale rol spelen in het bereiken van het gewenste resultaat. Bedrijven zijn vaak terughoudend met het toepassen van deze dynamische werkwijze, omdat dit wordt geassocieerd met een gebrek aan controle.

Wij snappen het dilemma..

..en helpen we bedrijven door innovatieprojecten in overzichtelijke fases te verdelen en zo de projectbeheersing te waarborgen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het projectteam de ruimte krijgt om als een startup te werken en de snelheid er in kan houden.

GESLOTEN
Beheersen van risico's

Wij begeleiden het project van fase naar fase waarbij de risico’s goed te overzien zijn. Dit doen we aan de hand van de kerngebieden van de business case (business development, CapEx, OpEx en technologie). Gezamenlijk maken we een scheiding tussen belangrijke risico’s en risico’s die er minder toe doen. Op die manier kan door het team worden gefocust op het mitigeren van de grootste risico’s.

Wij creëren snel inzicht in de haalbaarheid van het idee. Na elke fase heeft de opdrachtgever de keuze om door te gaan naar de volgende fase, of het project stop te zetten, waardoor het risico van verlies van kapitaal het laagste is.

Projectmanagement met ondernemers mentaliteit

Bij Smartup zijn wij zeer ervaren op het gebied van projectmanagement. De mentaliteit van Smartup is echter wel zo dat hier functioneel en pragmatisch mee wordt omgegaan: We doen wat nodig is, zaken die niet of onvoldoende bijdragen doen we niet. Geen overbodige bureaucratie en verspilling van tijd.

Smartup werkt aan de dingen die er toe doen om aan het eind van iedere fase het project met een solide business case te helpen naar de volgende fase, en zo snel mogelijk het product op de markt te kunnen zetten.

Key resources

Vaak zullen resources door de klant zelf ter beschikking van het project worden gesteld, maar indien dat niet mogelijk is, beschikt Smartup zelf over een netwerk met specialisten op het gebied van o.a. finance, juridische zaken, IP, business development, technologie, chemie etc. Wij bieden dus de mogelijkheid om de ontbrekende key-resources aan te leveren en de benodigde disciplines in het projectteam compleet te krijgen. Welke disciplines nodig zijn hangt af van de fase waarin het project zich bevindt.

Onze aanpak

Vooraf wordt ten alle tijden na één of meerdere gesprekken met de opdrachtgever een helder plan van aanpak gemaakt met o.a. de scope; doel, benodigde budget, deliverables, tijdspad en welke resources nodig zijn per fase.

Gedurende het project stemmen we de voortgang en behaalde tussenresultaten af en sturen we bij indien nodig. Smartup is in deze rol de vertegenwoordiger van de corporate, zo kan deze zich blijven focussen op de dagelijkse business.

Maak vrijblijvend een afspraak

en we bekijken samen hoe we jou kunnen ontzorgen